Käsitteet
ICT-sektori


OECD:n suositus vuodelta 2006, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4:n toimialoihin.

ICT sektori kuuluu informaatiosektoriin. (Informaatiosektori muodostuu ICT sektorista ja sisältötuotannosta)

Euroopassa käytetyn NACE Rev.2. luokituksen pohjalta Suomessa käytetty toimialaluokitus (TOL 2008) on seuraava:

ICT-SECTOR : ICT-sektori
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus
264 Viihde-elektroniikan valmistus
268 Tallennevälineiden valmistus
4651 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
4652 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa
582 Ohjelmistojen kustantaminen
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit
951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus


http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf

http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • OECD:n suositus vuodelta 1998, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.3:n toimialoihin. (http://www.oecd.org/dataoecd/34/37/2771153.pdf)

  Toimialan tuotteiden tulee mahdollistaa tiedon tuotanto, välittäminen tai esittäminen sähköisessä muodossa. Teollisuuden valmistamien tuotteiden tulee
  a) olla tarkoitettu tietojen käsittelyyn ja viestintään mukaan lukien tiedonsiirto ja esittäminen tai
  b) käyttää sähköisiä prosesseja havainnoidessa, mitatessa ja/tai taltioidessa fyysisiä ilmiöitä, tai fyysisen prosessin kontrollissa.

  Tällaisiin hyödykkeisiin liittyvät komponentit lasketaan mukaan.

  Palvelualalla
  a) hyödykkeiden tulee olla tarkoitettu mahdollistamaan tietojen käsittely ja viestintä sähköisin välinein
  b) palvelun tulee olla muuta kuin tavaroiden tarjontaa.

  ICT (Information and Communications Technologies) sektori = Tieto- ja viestintätekniikkatoimialat.

  Euroopassa käytetyn NACE Rev.1. luokituksen pohjalta Suomessa käytetty toimialaluokitus on seuraava:

  Tavaratuotanto
  3001 Konttorikoneiden valmistus
  3002 Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus
  3130 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
  3210 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus
  3220 Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus
  3230 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
  3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus
  3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus

  Palvelutuotanto
  51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
  51840 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
  (TOL 1995:51641 Tietokonelaitteistojen tukkukauppa)
  51862 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa (TOL 1995: 51652)
  642 Teleliikenne
  7133 Konttorikoneiden jne. vuokraus
  72 Tietojenkäsittelypalvelu  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2008

  Lähdeorganisaatio

  • OECD

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • OECD

Jaa