Begrepp
Ärendet förfallit


Ärendet förfaller då åklagaren eller målsägande återkallar åtalet. Ett åtal kan återkallas till exempel om det i ljuset av nya bevis inte längre finns grunder för att väcka åtal eller om målsägande inte längre vill yrka på straff.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa