XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Logga in på den elektroniska blanketten

Inloggning till Statistikcentralens elektroniska datainsamlingar sker med användar-ID och lösenord som skickas i följebrevet. Ett företag kan ge fullmakt att besvara datainsamligen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med fullmaktskod Delta i datainsamlingar från företag och samfund.

Följebrev