XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysrekisteri tiedustelee vuosittain yksitoimipaikkaisten yritysten ja yhteisöjen tietoja. Tietoja kerätään yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa varten. Tiedustelu lähetetään helmikuun aikana. Siihen voi vastata internetissä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun kuuluu sekä yrityksiä että yhteisöjä, yhteensä noin 9 000 vuosittain. Tiedusteluun poimitaan mukaan noin kolmen vuoden välein pääsääntöisesti kaikki vähintään 10 palkansaajan yritykset ja yhteisöt. Vuosittain tiedustellaan myös fuusioissa mukana olleita yrityksiä ja joukko kasvuyrityksiä sekä satunnaisotannalla noin 1500 yritystä, joiden toimiala- ja sijaintitiedon oikeellisuus tarkistetaan.

Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (laki 280/04).

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat toimiala ja henkilöstö. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat: yritys- ja yhteisötunnus, yrityksen ja yhteisön nimi, toimiala, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi, kielitunnus, kotikunta, osoite, henkilökunnan määrä, liikevaihdon ja henkilökunnan suuruusluokka, ulkomaankaupan harjoittaminen, kuuluminen alv- ja ennakkoperintärekisteriin, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen, konsernisuhteet sekä toimipaikan nimi, toimipaikkatunnus, osoite, toimiala ja henkilökunnan suuruusluokka.

EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva