XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Elektronisk datainsamling

Logga in på den elektroniska blanketten

Inloggning till Statistikcentralens elektroniska datainsamlingar sker med användar-ID och lösenord som skickas i följebrevet.

Det är också möjligt att göra identifieringen med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Datainsamlingens Suomi.fi-fullmaktskod är Delta i datainsamlingar från företag och samfund.

Suomi.fi-anvisning

Problem att logga in?

Glömda användaridentifikationer och lösenord

Tekniska problem

Anvisningar

Blankettanvisning: bokslutsuppgifter (pdf)

Blankettanvisning: renoveringsbyggande (pdf)

Mera information om företagsenheter (pdf)

Instruktion video (på finska)

Följebrev

Enkät om företagens bokslut (pdf)