XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä lähetetyillä tunnuksilla.

Voitte käyttää tiedustelun omien tunnuksien sijaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämiä Suomi.fi-tunnistautumista ja -valtuuksia. Tiedonkeruun Suomi.fi-valtuuskoodi on Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen.

Suomi.fi -ohje

Ongelmia kirjautumisessa?

Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat

Tekniset ongelmat

Ohjeet

Täyttöohje: tilinpäätöstiedot (pdf)

Täyttöohje: korjausrakentamisen tiedot (pdf)

Lisätietoa yritysyksiköstä (pdf)

Ohjevideo yritysyksikkö-lomakkeelle vastaamiseen

Saatekirje

Yritysten tilinpäätöskysely (pdf)