XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Onko yritysten tilinpäätöskyselyyn pakko vastata?

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004) ja vastaaminen on pakollista.

Voimmeko saada lisäaikaa vastaamiseen?

Lisäaikaa voi hakea lomakkeen perustiedot-välilehdellä.

Yrityksemme ei työllistä yli 60 henkilöä, liikevaihtomme ei ylitä 40 miljoonaa eikä taseemme ylitä 300 miljoonaa euroa. Pitääkö meidän vastata siitä huolimatta?

Satunnaisotoksessa kyselyyn tulee mukaan eri toimialoilta myös pienempiä yrityksiä

Voimmeko saada vapautuksen tiedonkeruusta?

Vapautuksen saaminen vaatii poikkeukselliset olosuhteet. Mikäli resurssipulan tai järjestelmäuudistuksen vuoksi myöntäisimme vapautuksia, olisi tilaston tuottaminen vaarassa. Käytännössä siis vain konkurssin tai toiminnan loppumisen vuoksi voidaan myöntää vapautus.

Tilikautemme ei ole kalenterivuosi (1.1.-31.12.). Koskeeko tiedustelu meitä?

Tiedonkeruu koskee kaikkia otoksessa olevia yrityksiä, joiden tilikausi on päättynyt vuoden 2021 aikana.

Yrityksellämme oli viime vuoden aikana useampi päättynyt tilikausi, miten toimimme?

Lomakkeella ilmoitetaan vain viime vuoden viimeiseksi päättyneen tilikauden tiedot.

Ilmoitetaanko emoyhtiön vai konsernin tiedot?

Tiedonkeruu koskee emoyhtiötä.

Miten toimitan Tilastokeskukselle tilinpäätöksen liitteineen, mikäli se ei tule Patentti- ja rekisterihallituksen kautta?

Tilinpäätöksen voi lähettää tiedonkeruulomakkeen liitetiedostojen lähetys -välilehdellä.

Mihin kohtaan lomakkeella ilmoitetaan yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset?

Oman henkilöstön palkkakustannuksia ei ilmoiteta lomakkeella lainkaan, vaan ne saadaan tuloslaskelmasta. Lomakkeelle ilmoitetaan kulujen erittelyyn vain ulkopuoliset palkkakustannukset kohtiin työvoiman vuokraus ja alihankintatyöt.

Mihin lomakkeella laitetaan liikevaihto, joka ei ole teollista toimintaa, rakentamista eikä tukku- ja vähittäiskauppaa?

Tällainen liikevaihto (esim. palvelu- ja sosiaalialoilla) laitetaan kohtaan 1.3.7 liikevaihto muusta palvelutoiminnasta.

Ilmoitetaanko fuusioista aiheutuvia lisäyksiä käyttöomaisuuteen?

Fuusiosta aiheutuvia lisäyksiä ei ilmoiteta käyttöomaisuuden lisäyksiin. Lisäyksiin ja vähennyksiin ilmoitetaan tilikauden aikana tapahtuneet muutokset.

Lisäykset: liiketoimista johtuneet käyttöomaisuuden lisäykset tilikauden aikana hankintahintaisina (pois lukien fuusiolisäykset).

Vähennykset: tilikauden aikana liiketoimista johtuneet käyttöomaisuuden myynnit sen arvon mukaisina, jolla liiketoimet todella suoritettu, esimerkiksi luovutushintojen, vakuutuskorvausten ja muiden vastikkeiden yhteismäärä. Vähennyksiin ei ilmoiteta poistoja eikä arvonalentumisia. Vähennyksiin ilmoitetaan vain myynnit ja luovutukset.

Mitä lainoja tarkoitetaan lomakkeen taseen vastattavaa kohdassa korollinen vieras pääoma?

Tässä ilmoitetaan (rahoituslaitosten) korollisten velkojen määrä taseen pitkä- ja lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta sekä pääomalainat.

Mihin kohtaan lomakkeella ilmoitetaan ostetun sähkön, lämmön ja kaasun jälleenmyynnistä saatu liikevaihto?

Tällainen välityssähkön, lämmön ja kaasun välitystoiminta sisältyy liikevaihdon erittelyssä kohtaan 1.3.1 Tukku- ja vähittäiskauppa.

Missä ilmoitetaan itse tuotetun sähkön toimituksesta saatu liikevaihto?

Tämä ilmoitetaan kohdassa 1.1 Liikevaihto teollisesta toiminnasta.

  • Itse tuotetun sähkön toimituksesta saatu liikevaihto ilmoitetaan kohdassa 1.1.2.
  • Itse tuotetun lämmön myynnistä saatu liikevaihto ilmoitetaan kohdassa 1.1.3.
  • Verkkotoiminta, sähkön siirrosta ja jakelusta saatu liikevaihto, ilmoitetaan kohdassa 1.1.4