XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Logga in på den elektroniska blanketten

Enkäten besvaras på en webblankett med de användaridentifikationer som finns i följebrevet. Ni kan alternativt logga in i datainsamlingssystemet med hjälp av en Katso-kod. En länk till anvisningarna för Katso-koden finns på inloggningssidan.

Logga in