XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagsregistrets enkät med flera arbetsställen

Beskrivning av datainsamlingen

Företagsregistret frågar årligen efter uppgifter om företag med flera arbetsställen. Uppgifterna samlas in för upprätthållandet av företags- och arbetsställeregistret. Enkäten sänds till företag och sammanslutningar med flera arbetsställen i oktober.

Företagena svarar på enkäten elektroniskt över internet.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten sänds till en del av företagen med flera arbetsställen. Den omfattar årligen omkring 2 500 företag.

Till vad används uppgifterna?

Företagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och företagsgrupper (koncerner) i Finland. Grundvariablerna är antal, personal och omsättning. Uppgifterna har klassificerats enligt näringsgren, region, ägartyp och juridisk form.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (lag 280/04). Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enligt 18 § i statistiklagen är dock vissa uppgifter i företagsregistret offentliga. Offentliga uppgifter är bl.a. företagets och sammanslutningens namn och adress, företags- och organisationsnummer, bransch, bolagsform, antal anställda samt omsättningens och personalens storleksklass samt arbetsställets namn, adress, bransch och personalens storleksklass. Enligt EU:s förordning om utarbetande av företagsregister (177/2008) är Statistikcentralen skyldig att upprätthålla ett företagsregister för statistikföringen.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen