XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysrekisterin monitoimipaikkaisten tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysrekisteri tiedustelee vuosittain monitoimipaikkaisten yritysten tietoja. Tietoja kerätään yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa varten. Monitoimipaikkaisille yrityksille ja yhteisöille tiedustelu lähetetään marraskuussa. Yritykset vastaavat tiedusteluun internetissä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu lähetetään osalle monitoimipaikkaisista yrityksistä. Vuosittain tiedustelun piirissä on noin 2 000 yritystä.

Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (laki 280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä ja henkilöstö. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat: yritys- ja yhteisötunnus, yrityksen ja yhteisön nimi, toimiala, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi, kielitunnus, kotikunta, osoite, henkilökunnan määrä, liikevaihdon ja henkilökunnan suuruusluokka, ulkomaankaupan harjoittaminen, kuuluminen alv- ja ennakkoperintärekisteriin, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen, konsernisuhteet sekä toimipaikan nimi, toimipaikkatunnus, osoite, toimiala ja henkilökunnan suuruusluokka.

EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva