XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Varför kan jag inte logga in på blanketten?

Datainsamlingen fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer och vid användning av andra webbläsare rekommenderas de senaste versionerna.

Kontrollera att det inte finns tomma tecken (blanco) i början eller slutet av din användaridentifikation.

Varför ingår vi i enkäten om arbetsställestruktur och personal, trots att vi är ett företag med ett arbetsställe?

Företagsregistret kan bilda flera arbetsställen på samma adress, om arbetsstället bedriver verksamhet av olika slag.

Exempel:

  • servicestation och kafé i samband med servicestationen
  • bilförsäljning, reservdelsförsäljning och service

Hur räknar jag årsverken?

Löntagarnas årsverken anges för kalenderåret 2020 oberoende av räkenskapsperiod.

För sysselsättningsstatistiken anges uppgifterna om anställda vid arbetsställena enligt den tidpunkt då blanketten fylls i. 

I årsverken inkluderas de arbetstagare som företaget har betalat lön till. Permitterade arbetstagare räknas med till den del lön har betalats.

Om personen har arbetat 3 mån. -> 3/12 = 0,25 årsverken. Om personen har fått lön t.ex. 1.3–31.5. = 92 dagar / 365 dagar =0,25 årsverken.

Hur anmäls personer som inte har ett fast arbetsutrymme?

T.ex. som distansarbetstagares arbetsställe anges det ställe varifrån verksamheten leds och lönen betalas.

Gäller enkäten tjänstemän eller alla löntagare (uthyrningsföretag)?

Årsverken ska beräknas ifråga om alla löntagare som företaget betalar lön till. Köpt arbetskraft räknas inte med.

Jag har redan anmält löntagarnas arbetsställen till inkomstregistret. Måste jag besvara den här enkäten?

Uppgifterna om löntagarnas arbetsställen har inte angetts täckande i inkomstregistret, eftersom uppgiften är frivillig i inkomstregistret. Till inkomstregistret ska för varje löntagare uppges arbetsställe, dvs. Statistikcentralens arbetsställekod. Vi kan inte utnyttja organisationens eventuella egna koder. Enbart uppgiften om arbetsställets adress räcker inte, om företaget på samma adress har flera arbetsställen inom olika näringsgrenar (t.ex. servicestation och kafé i samband med servicestationen).