XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Att besvara enkäten

Enkäten besvaras per e-post genom att skicka en länk till webbsidan för kommunkoncernens bokslut, ett färdigt pdf-dokument eller en ifylld Excel-blankett (skickats som bilaga).

Följebrev

Förfrågan om uppgifter gällande förteckning över dotterbolag inom kommunkoncernen (pdf)