XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Tiedusteluun vastaaminen

Tiedusteluun vastataan sähköpostilla lähettämällä kunnan konsernitilinpäätöksen nettisivun osoite, valmis pdf-tiedosto, tai täyttämällä Excel- lomake (lähetetty liitetiedostona).

Saatekirjeet

Kuntakonsernin tytäryhtiöluetteloa koskeva tietopyyntö (pdf)