XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysrekisterin kuntakonsernien tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysrekisteri tiedustelee vuosittain kunta- ja kuntayhtymäkonsernien tietoja konsernirekisterin ja yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa varten. Tilastoyksikkönä on yritys ja tiedonantovelvollisena kunta ja kuntayhtymä, joita pyydetään ilmoittamaan konsernitilinpäätökseensä kuuluvat yhteisöt sekä liikelaitosluettelo. Kysely lähetetään vuosittain toukokuussa. Tiedusteluun vastataan sähköpostilla.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelussa on mukana tilastovuoden aikana toiminnassa olleet kunnat ja kuntayhtymät vuoden lopussa.

Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Tiedusteluun vastataan touko - kesäkuussa.

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä, henkilöstö. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan. Yritysrekisteri sisältää tietoja myös kuntien ja kuntayhtymien omistamista yhtiöistä.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat yhteisöjen, säätiöiden sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötunnus, oikeudellinen muoto, nimi, toimiala, kielitunnus, kotikunta, osoite ja muut yhteystiedot, omistajatyyppi, toiminnan sijainti ja toimipaikat, liike-vaihdon suuruusluokka ja yritystoiminnan tyyppiluokittelu, henkilökunnan kokonaismäärä ja henkilökunnan määrä kunnittain, ulkomaankaupan harjoittaminen, alv-velvollisuus, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen ja ennakkoperintärekisteriin merkityt, konsernisuhteet. Toimipaikoista julkisia tietoja ovat toimipaikkatunnus, toiminta-aika, nimi, toimiala, sijainti, julkinen osoite ja muut julkiset yhteystiedot ja henkilökunnan suuruusluokka.

EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva