XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Logga in på web blanketten

Logga in på web blanketten för enkäten:

A) Med inloggningsuppgifterna i följebrevet skickat per post (Användar-ID - Lösenord)

B) Ett företag ka ge behörighet att svara på datainsamlingen i tjänsten Suomi.fi genom att använda fullmaktskod Delta i datainsamlingar från företag och samfund och använda specifikation av behörigheten (som datainsamlingsidentifierare) tyyr.

Instruktioner för Suomi.fi-identifiering:

Besvara enkäten:

Utländska medborgare kan för tillfället logga in enkäten bara med Statistikcentralens användar-ID och lösenord.

Följebrev

Ett följebrev med inloggningsuppgifter för web blanketten har skickats till de företag och samfund som är involverade i enkäten.

Anvisningar