XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus tiedustelee vuosittain monitoimipaikkaisten yritysten tietoja yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa ja työssäkäyntitilastoa varten. Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (laki 280/2004). Yritys- ja toimipaikkarekisteri toimii tilastollisena perusrekisterinä kaikille taloustilastoille. Sen tehtävänä on kuvata ja luokitella esimerkiksi yritysten taloudellista toimintaa ja sijoittumista. EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.
Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Yritykset vastaavat tiedusteluun täyttämällä Internet-lomakkeen tai lähettämällä liitetiedoston. Tiedustelu lähetetään marraskuun aikana.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu lähetetään lähes kaikille vähintään 15 henkilöä työllistäville monitoimipaikkaisille yrityksille ja yhteisöille. Vuosittain toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelun piirissä on noin 5 000 yritystä. Tiedusteluun vastataan marraskuussa verkkolomakkeella . Osa vastauksista saadaan linjasiirtona tiedostomuodossa.

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistaja-tyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan. Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Tuotettavia tietoja ovat muun muassa väestön pääasiallinen toiminta, elinkeinojakauma, ammattiasema, työpaikkojen lukumäärä, työpaikan sijainti, väestön ja työvoiman koulutus- ja tulotiedot.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat yhteisöjen, säätiöiden sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötunnus, oikeudellinen muoto, nimi, toimiala, kielitunnus, kotikunta, osoite ja muut yhteystiedot, omistajatyyppi, toiminnan sijainti ja toimipaikat, liikevaihdon suuruusluokka ja yritystoiminnan tyyppiluokittelu, henkilökunnan kokonaismäärä ja henkilökunnan määrä kunnittain, ulkomaankaupan harjoittaminen, alv-velvollisuus, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen ja ennakkoperintärekisteriin merkityt, konsernisuhteet. Toimipaikoista julkisia tietoja ovat toimipaikkatunnus, toiminta-aika, nimi, toimiala, sijainti, julkinen osoite ja muut julkiset yhteystiedot ja henkilökunnan suuruusluokka.
Henkilöitä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva