Identifikation

Inloggningen på Statistikcentralens datainsamlingsblankett sker med användar-ID och lösenord, som levereras till uppgiftslämnaren i följebrevet.  

I en del av datainsamlingarna används dessutom Suomi.fi-identifikation, den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst för elektroniska tjänster, som gör det möjligt att identifiera användaren på ett tillförlitligt sätt.  

Det går att identifiera sig i Suomi.fi-tjänsten med  

  • bankkoder
  • certifikatkort
  • mobilcertifikat. 

För Suomi.fi-identifikationen svarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Autentisering och fullmakter i insamlingar av data från företag och organisationer 

Katso-autentiseringen kommer att upphöra i Statistikcentralens datainsamlingar under september 2020. Det är fortsättningsvis möjligt att logga in på blanketterna också med användar-ID och lösenord som levereras till uppgiftslämnaren i datainsamlingens följebrev.  

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakter, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tagit fram, införs gällande en datainsamling åt gången under år 2020.  

Vi informerar separat om följande ibruktagningar.  

Suomi.fi-identifikation och fullmakter i Statistikcentralens datainsamlingar (pdf)

Fullmaktskod och avgränsningsidentifierare i insamlingar av data från företag och organisationer 

Statistikcentralens Suomi.fi-fullmakt, dvs. fullmaktskod, är Delta i datainsamlingar från företag och samfund.  

Statistikcentralen definierar en del av datainsamlingarna som till innehållet känsliga datainsamlingar. Då innehåller datainsamlingen antingen personuppgifter eller känsliga konjunkturuppgifter. Beträffande de här finns det en avgränsningsidentifierare. I en del av datainsamlingarna anges för sin del uppgifter gällande ett visst arbetsställe.I dessa insamlingar hör 1–2 avgränsningsidentifierare till fullmakten. Avgränsningsidentifierare är tagg för datainsamlingen och arbetsställeidentifieraren.Fullmaktskoden och dess eventuella avgränsningsidentifierare finns i datainsamlingens följebrev, som också publiceras på Statistikcentralens webbplats på datainsamlingens anvisningssida.  

Mera information

  1. Suomi.fi-tjänsten - Anvisningar och stöd – Information om identifikation: Information om Suomi.fi-identifikationen 
  2. Suomi.fi-tjänsten - Anvisningar och stöd – Information om identifikation Ge fullmakt som företag eller samfund  
  3. Suomi.fi-tjänsten - Fullmakter 
  4. Vid användningen av Suomi.fi-tjänsterna får du hjälp av Medborgarrådgivningen.