Tunnistautuminen

Vastaaja kirjautuu Tilastokeskuksen tiedonkeruulomakkeille käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka toimitetaan saatekirjeessä.

Osassa keruita on lisäksi käytössä Suomi.fi-tunnistus, julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu, joka mahdollistaa turvallisen sähköisen tunnistamisen. Suomi.fi-tunnistuksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Mikäli henkilö- ja kotitaloustiedonkeruun lomakkeella on valmiiksi vastaajan tai hänen kotitaloutensa tietoja, lomakkeelle pääsee kirjautumaan vain Suomi.fi-tunnistautumisella.

Ulkomaan kansalaiset voivat toistaiseksi kirjautua vain tunnus-salasana -parilla.

Suomi.fi-tunnistautumistapoja ovat:

 • pankkitunnukset
 • varmennekortti
 • mobiilivarmenne

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet otetaan käyttöön tiedonkeruu kerrallaan vuodesta 2020 alkaen.

Käyttöönotoista tiedotetaan erikseen. 

Tilastokeskuksen Suomi.fi-valtuus ja sen tarkenne yritys- ja yhteisötiedonkeruissa

Yritys voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen, kuten tilitoimiston, vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa. Yritys käyttää valtuuttamisessa Tilastokeskuksen Suomi.fi-valtuutta Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen

Tilastokeskuksen Suomi.fi-ohje ja valtuuksien antamisen vaiheet (pdf)

Tilastokeskus määrittelee osan tiedonkeruista tietosisällöltään herkiksi tiedonkeruiksi. Tällöin keruu sisältää joko henkilötietoja tai herkkiä suhdannetietoja. Näissä yritys rajaa valtuuden tarkenteella, joka on tiedonkeruun tunniste.

Osassa keruita yritys voi halutessaan rajata valtuuden toimipaikkatarkenteella koskemaan tiettyä toimipaikkaa. Toimipaikkatarkenne tuli käyttöön vuonna 2021, ensimmäisenä Teollisuuden hyödyketiedustelussa.

Mistä yritys saa tietoonsa valtuuden ja tarkenteen?

Tilastokeskuksen Suomi.fi-valtuus ja mahdollinen valtuuden tarkenne löytyvät keruun saatekirjeestä, joka julkaistaan myös keruun ohjesivulla Tilastokeskuksen verkkosivulla.

Kun yritys on valtuuttanut vastaajan haluamallaan tavalla, vastaaja voi kirjautua lomakkeelle Suomi.fi:llä.

Lisätietoja

Suomi.fi yritys- ja yhteisötiedonkeruissa

 • Ammattitiedonkeruu
 • Julkisyhteisöjen tilinpäätöstietojen ennakkokysely
 • Kuntatalouden tiedonkeruu
 • Kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruu
 • Myyntitiedustelu
 • Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu
 • Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelu
 • Rahoitusleasing-tiedustelu
 • Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikysely (BOPQ)
 • Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla
 • Teollisuuden energiankäyttö
 • Teollisuuden hyödyketiedustelu
 • Teollisuuden toimipaikkakaysely
 • Teollisuuden uudet tilaukset -tiedustelu
 • Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelu (TVI)
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset
 • Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu
 • Työeläkelaitosten varatiedonkeruu (EPSQ)
 • Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto
 • Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto julkisella alalla
 • Työvoimatutkimus
 • Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikysely
 • Varastotiedustelu (kaupan ja teollisuuden)
 • Yritysrekisterin monitoimipaikkaisten tiedustelu
 • Yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu
 • Yritysten tilinpäätöskysely