XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Okkonen Kaisa-Mari

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi