XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Resultaten och materialet i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden används förutom i statistikföringen också i stor utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet, i undersökningar och t.ex. vid uppföljningen av effekterna av politiska åtgärder. Med hjälp av undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden kan man också internationellt jämföra skillnaderna i levnadsförhållanden och utkomst mellan olika länder.

Materialet i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden används bl.a. i följande statistik, material eller publikationer:

Inkomstfördelningsstatistik

Den europeiska undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden (EU-SILC) (epp.eurostat.ec.europa.eu)

Mikrosimuleringsmodellen SISU

OECD (oecd.org)

FörmögenhetsundersökningArtiklar (på finska)