XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tulo- ja elinolotutkimuksen tuloksia ja aineistoa käytetään paitsi tilastoinnissa, myös laajasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, tutkimuksessa ja esimerkiksi politiikkatoimenpiteiden vaikutusten seurannassa. Tulo- ja elinolotutkimuksen avulla voidaan myös vertailla kansainvälisesti eri maiden välisiä eroja elinoloissa ja toimeentulossa.

Tulo- ja elinolotutkimuksen aineistoa käytetään muun muassa  seuraavissa tilastoissa, aineistoissa tai julkaisuissa:

Tulonjakotilasto

Euroopan tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC)

SISU-mikrosimulointimalli

OECD

Kotitalouksien varallisuus

Artikkeleita