XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Miten vastaajat on valittu?

Tulo- ja elinolotutkimukseen valikoituneet henkilöt on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta väestötietokannasta. Tutkimukseen valikoitunut henkilö voi olla kuka tahansa 16 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö, mutta haastattelussa kysytään tietoja myös kotitalouden yhteisistä asioista (kuten asumisesta) ja samaan kotitalouteen kuuluvista henkilöistä.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimus on kyselytutkimus, joka tehdään pääosin puhelimitse. Jos esimerkiksi vastaajan terveydentila tai ikä vaikeuttaa puhelinhaastatelua, haastattelu voidaan tehdä kasvotusten koronatilanteen salliessa. Haastattelun kesto on noin 25 minuuttia. Yhden hengen kotitaloudet voivat vaihtoehtoisesti vastata verkkolomakkeella. Yhden henkilön kotitaloudet voivat kirjautua lomakkeelle täältä.

Miten haastattelija ottaa yhteyttä?

Tilastokeskuksen haastattelija lähettää tutkimukseen valitulle henkilölle kirjeen, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja siitä, että haastattelija ottaa puhelimitse yhteyttä lähiaikoina. Jos henkilö on alaikäinen, kirje on osoitettu koko kotitaloudelle.

Jos tutkimukseen valitun henkilön tai hänen kotitaloutensa muiden jäsenten puhelinnumeroita ei löydetä, lähetetään kirje, jossa kerrotaan, että vastaaja voi ottaa itse yhteyttä haastattelijaan ja sopia haastattelun tekemisestä puhelimitse. 

Kuka kysymyksiin vastaa?

Kirje osoitetaan tutkimukseen valitulle kotitalouden jäsenelle, mutta vastaaja voi olla kuka tahansa kotitalouden jäsen, joka tuntee talouden asiat hyvin. Näin toimitaan erityisesti silloin, kun tutkimukseen valittu on alaikäinen tai lapsen asemassa. Pieni osa kysymyksistä kysytään suoraan tutkimukseen valitulta henkilöltä itseltään, mutta muutoin vastaaja voi olla joku muu kotitalouden jäsen, myös silloin kun kysytään kotitalouden muita jäseniä koskevia kysymyksiä (kuten toimintaa edellisen vuoden aikana). Halutessaan kukin jäsen voi kuitenkin itse vastata itseään koskeviin kysymyksiin.

Miksi tutkimukseen osallistuminen on tärkeää?

Jokaisen tutkimukseen valikoituneen kotitalouden osallistuminen on erittäin tärkeää, sillä vastaajia ei mitenkään voida korvata kenelläkään toisella. Yksi valittu kotitalous edustaa keskimäärin noin 300 muuta suomalaista kotitaloutta. Tutkimukseen osallistumisesta kieltäytyminen tarkoittaa, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevista kotitalouksista ei saada niin tarkkaa tietoa kuin tarvittaisiin, toisin sanoen kotitalouksien edustavuus tilastossa heikkenee. Jokaisen kotitalouden osallistuminen tutkimukseen on ehdottoman tärkeää, jotta julkaistavat tilastot antaisivat oikeanlaisen kuvan suomalaisten kotitalouksien toimeentulosta ja elinolosuhteista.

Saatekirje

Jos sinut on valittu vastaamaan kyselyyn, sinulle on lähetetty saatekirje, joka sisältää ohjeet vastaamiseen: saatekirje (pdf)

Katso video YouTube-palvelussa

Esite

Tulo- ja elinolotutkimuksen esite (pdf)