XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

För att underlätta intervjun kan uppgiftslämnarna fylla i följande blanketter på förhand. De uppgifter som efterfrågas i blanketterna täcker en liten del av de ärenden som efterfrågas i intervjun. Blanketterna har skickats tillsammans med ett brev om undersökningen till de hushåll som valts med i undersökningen. Blanketterna skickas inte till Statistikcentralen, utan intervjuaren frågar under intervjuns gång efter uppgifter som ifyllts på dem.

Enskilda personhushåll kan logga in på webbformuläret från här