XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lomakkeet

Haastattelun helpottamiseksi vastaajat voivat täyttää ennalta seuraavat lomakkeet. Lomakkeissa kysyttävät tiedot kattavat pienen osan haastattelussa kysyttävistä asioista. Lomakkeet on lähetetty tutkimukseen valituille kotitalouksille tutkimuskirjeen mukana. Lomakkeita ei lähetetä Tilastokeskukseen, vaan haastattelija kysyy niihin täytettyjä tietoja haastattelun kuluessa.

Asumiskustannuksiin liittyvät tiedot (pdf)

Yhden henkilön kotitaloudet voivat kirjautua lomakkeelle täältä