XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulo- ja elinolotutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Tulo- ja elinolotutkimus kokoaa tietoa suomalaisten kotitalouksien toimeentulosta ja elinoloista. Tulo- ja elinolotutkimuksessa kerätään tietoja muun muassa kotitalouden rakenteesta, kotitalouteen kuuluvien toiminnasta vuoden aikana, asumisesta ja asumisen kustannuksista, lainoista, taloudellisesta toimeentulosta ja terveydestä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tulo- ja elinolotutkimuksessa tavoitellaan vuosittain yli 10 000 kotitaloutta. Lomakkeella kysyttäviin tietoihin yhdistetään muita tietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista.

Keväällä 2022 tietoja kerätään lisäksi verkkokyselyllä osalta kotitalouksista. Yhden henkilön kotitaloudet voivat kirjautua lomakkeelle osoitteesta www.stat.fi/tuel/lomake

Mihin tietoja käytetään?

Tulo- ja elinolotutkimuksen pohjalta tehtyjä tilastoja ja tutkimusaineistoja käytetään kotitalouksien taloudellisen toimeentulon ja elinolosuhteiden seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä Suomessa että ulkomailla, varsinkin EU-maissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Euroopan parlamentin ja neuvoston puitelaki No 117

Tietojen käsittely

Tutkimukseen osallistuneiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käytetään vain tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva