XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulo- ja elinolotutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Tulo- ja elinolotutkimus kokoaa tietoa suomalaisten kotitalouksien toimeentulosta ja elinoloista. Tulo- ja elinolotutkimuksessa kerätään tietoja muun muassa kotitalouden rakenteesta, kotitalouteen kuuluvien toiminnasta vuoden aikana, asumisesta ja asumisen kustannuksista, lainoista, taloudellisesta toimeentulosta ja terveydestä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tulo- ja elinolotutkimuksessa tavoitellaan vuosittain yli 10 000 kotitaloutta. Kotitaloudet on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Kustakin kotitaloudesta on valittu yksi 16 vuotta täyttänyt henkilö mukaan, mutta myös muut kotitalouden jäsenet voivat osallistua tietojen antamiseen. Yksi tutkimuksen otokseen valikoitunut kotitalous edustaa noin 300 muuta kotitaloutta. Samoja vastaajia tavoitellaan neljänä peräkkäisenä vuotena aina keväisin. Lomakkeella kysyttäviin tietoihin yhdistetään muita tietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista.

Mihin tietoja käytetään?

Tulo- ja elinolotutkimuksen pohjalta tehtyjä tilastoja ja tutkimusaineistoja käytetään kotitalouksien taloudellisen toimeentulon ja elinolosuhteiden seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä Suomessa että ulkomailla, varsinkin EU-maissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Sosiaalitilastojen kehysasetus IESS (EU) 2019/1700

Tietojen käsittely

Tutkimukseen osallistuneiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käytetään vain tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva