XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Allmänt

Enkäten besvaras med en webblankett på internet. Logga in antingen med bankkoder eller med de personliga koderna som finns i följebrevet. Efter inloggningen kan man välja antingen svenska eller finska som språk.

På blanketten finns anvisningar för frågorna. I anslutning till en del av frågorna finns tilläggsanvisningar bakom knappen anvisning. På blanketten går man vidare genom att klicka på knappen nästa som finns nere på sidan. Vid behov kan man också korrigera svaren genom att klicka på knappen föregående. Man kan avbryta besvarandet genom att klicka på knappen fortsätt senare. Genom att logga in på nytt öppnas blanketten på det ställe där du avbröt besvarandet.

Vår avgiftsfria kundservice svarar på frågor på numret 0800 98108 (vardagar kl. 10–16).