XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

 

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik år 2014: Hälften av Finländarna använder sociala nätverktjänster