XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

 

Att logga in på webblanketten

Om du har fått ett brev där vi ber dig delta i Undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik genom att logga in med dina bankkoder, klicka på länken nedan för att gå vidare till inloggningsportalen.

logga in med bankkoder

Om du har fått ett brev där vi ber dig delta i Undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik, genom att alternativt logga in med de personliga koderna i följebrevet eller med dina bankkoder, klicka på länken nedan för att gå vidare till inloggningsportalen.

logga in med egna koder eller med bankkoder