XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Volymindexet för industriproduktionen publiceras månatligen med omkring 40 dagars eftersläpning, dvs. den 10:e i varje månad eller föregående vardag kl. 9.00. De månatliga uppgifterna kan komma att revideras tills det slutliga årsvolymindexet har beräknats.

Publiceringstidpunkterna finns i publiceringskalendern på statistikens ingångssida.

Uppgifterna används bl.a. vid Europeiska unionens statistikbyrå (Eurostat), Europeiska centralbanken (ECB) och internationella organisationer (OECD, FN) samt inom den offentliga förvaltningen i Finland. Uppgifterna används också av näringslivet och forskningsinstitut.