XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Elektronisk datainsamling

Inloggning till Statistikcentralens elektroniska datainsamlingar sker med användar-ID och lösenord som skickas i följebrevet. Det är också möjligt att göra identifieringen med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Datainsamlingens Suomi.fi-fullmaktskod är Delta i datainsamlingar från företag och samfund och avgränsningsidentifieraren är tevol. Suomi.fi-anvisning.

Blanketter och anvisningar

Elektronisk datainsamling

Logga in

Bara för personer som har fått användarrättigheter från Statistikcentralen

Anvisningar

Definitioner

Följebrev

Enkät om volymindex för industriproduktionen (pdf)