XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

När publiceras resultaten?

Resultaten publiceras på statistikens ingångssida med fyra månaders mellanrum inom två månader från utgången av perioden. En publiceringskalender finns på statistikens webbsidor.

I vilken form finns resultaten?

Offentliggörandet som publiceras på webbsidan till undersökningen om finländarnas resor innehåller förutom text också en figur och tabeller. Längre tidsserier finns i PX-Web-databasen.

Statistik

Uppgifterna i undersökningen används för framställning av turismstatistik och betalningsbalansen, för beskrivning av turismens utvecklingstrender och som bakgrunds-, undervisnings- och undersökningsmaterial.