XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rahoitusleasing-tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Vuosittaisessa rahoitusleasing-tiedustelussa kysytään sektori- ja toimialakohtaista tietoa rahoitusleasingistä. Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004).

Keneltä tietoja kerätään?

Kaikki rahoitusleasingiä harjoittavat yritykset.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon laadintaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva