XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelussa kerätään palvelujen ulkomaankauppatilastoa varten  tarvittavat tiedot yrityksiltä. Tiedot kerätään Euroopan komission asetuksessa määriteltyjen palveluerien mukaisesti maittain. Tietoja käytetään myös maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa

Lainsäädäntö

Tiedonkeruu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen sekä komission asetukseen. Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin.

Luokitukset

Palveluluokitus perustuu palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnin manuaalin luokitukseen EBOPS 2010.