XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä kerrotuilla tunnuksilla.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle

 

Suomi.fi-kirjautuminen

 

Vaihtoehtoisesti voitte tunnistautua Suomi.fi-tunnistuspalvelussa. Yritys voi valtuuttaa vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa käyttämällä valtuuskoodia Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen. Valtuuden tarkenne ei ole käytössä tässä keruussa.

Tilastokeskuksen Suomi.fi-ohje ja valtuuksien antamisen vaiheet (pdf)

Ongelmia kirjautumisessa?

Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat

Tekniset ongelmat

Lomakkeet

Lomakkeet -sivulle

Ohjeet

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu (pdf)

Luokituslinkki vanhojen ja uusien palvelueräkoodien välillä (xlsx)

Luettelo palvelueristä (xlsx)

Saatekirjeet

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu (pdf)

 

Ohjevideot

Lomakkeen täyttäminen

 

 

Tuotannolliset palvelut

 

Välityskauppa

 

 

Projektitoimitukset

 

 

Rakentaminen Ulkomailla