XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Automatisoitu tiedonkeruu

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelussa ei ole automaattista tiedonkeruuta. Jos olette kiinnostuneita automaattisesta tiedonkeruusta, pyytäkää ohjelmistotoimittajaanne ottamaan yhteyttä Tilastokeskukseen.