XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster och utrikes varuflöden samlas uppgifter som behövs för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster in från företag. Uppgifterna samlas in efter land enligt tjänsteposterna som definierats i Europeiska kommissionens förordning. Uppgifterna används också vid utarbetandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna.

Lagstiftning

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.

Klassificeringar

Tjänsteklassificeringen baserar sig på EBOPS 2010-klassificeringen i manualen för statistikföring av utrikeshandel med tjänster.