XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

I enkäten om företagstjänster samlas uppgifter, som behövs för Servicebranschens varustatistik, in från företag. Uppgifterna används också vid framställningen av producentprisindexet för tjänster.

Lagstiftning

Statistikföringen av Servicebranschens varustatistik baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (nr 2019/2152) samt på EU-kommissionens genomförandeförordning (nr 2020/1197). Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.

Klassificeringar