XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Yrityspalvelut -kyselyssä  kerätään Palvelualojen hyödyketilasto -tilastoa varten tarvittavat tiedot yrityksiltä. Tietoja käytetään myös palvelujen tuottajahintaindeksien laadintaan.

Lainsäädäntö

Palvelualojen hyödyketilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen Euroopan yritystilastoista (N:o 2019/2152) sekä EU:n komission täytäntöönpanoasetukseen (N:o 2020/1197). Yritysten vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin.

Luokitukset