XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

Kvalitetsbeskrivningar

Företagstjänster (på finska)

Producentprisindex för tjänster (på finska)

Metodbeskrivningar

Företagstjänster (på finska)