XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oppilaitosverkon tarkistus

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruun tarkoituksena on saada selville toiminnassa olevat oppilaitokset 20.9. tilanteen mukaisina.

Keneltä tietoja kerätään?

Tietoja kerätään koulutuksen järjestäjiltä sekä niiden ylläpitämiltä oppilaitoksilta. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun tarkoituksena on saada selville uudet, lakkautetut ja yhdistyneet oppilaitokset sekä oppilaitosten nimenmuutokset oppilaitosrekisterin päivittämiseksi.

Tiedonkeruusta ei julkisteta omaa tilastoa, vaan siitä saatuja tietoja käytetään hyväksi muussa tilastotuotannossa.

Peruste

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva