XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Internet-tiedonkeruu

Majoitusliikkeet voivat lähettää kuukausittaiset tiedot Tilastokeskukseen sähköisellä lomakkeella. Tilastokeskus toimittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan postitse.

Vain käyttöoikeuden Tilastokeskukselta saaneille.

Automatisoitu kuukausiraportointi

Majoitusliikkeet voivat lähettää tiedot sähköisesti myös käyttäen Hotellinx Suite-,  TravelNet- ja Hotsoft8-ohjelmistoja. Automatisoitu kuukausiraportointi edellyttää internet-yhteydellä varustettua tietokonetta sekä raportointiohjelmaa.

Ohje ja apulomake päivittäisten kuukausitietojen keräämistä varten

Saatekirje