XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Kuntasektorin palkkatiedustelussa kerätään kunnilta ja kuntayhtymiltä kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot vuosittain. Tiedustelu koskee lokakuun tietoja. Tiedonkeruu käynnistyy vuosittain marraskuun alussa.

Tiedonkeruussa kerätään myös tiedot kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkojen sijainnista ja henkilötyövuosista. Lomakkeella toimipaikkatiedot tulee olla tarkistettuna ja päivitettynä ennen palkkatietojen antamista.

Tiedot voi toimittaa Tilastokeskukseen joko tiedostonsiirtona tai verkkolomakkeella.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin ja ja lakiin kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä

Luottamuksellisuus

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle toimitetaan tietoja lain 630/2021 14 §:n perusteella. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan tilastointi- ja tutkimuskäyttöön tilastolain (280/2004) nojalla.