XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tiedoista laaditaan kuntasektorin palkkatilasto, joka julkaistaan vuosittain keväisin. Tilaston avulla seurataan muun muassa toteutunutta ansiokehitystä kunta-alalla. Kunta-alan työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Lisäksi tuloksia käytetään kuntasuunnittelussa, ja kunnat itse voivat hyödyntää tuloksia suunnittelutarkoituksiin.

Kuntasektorin palkkatilaston tulokset julkaistaan Kuntasektorin palkat -tilaston kotisivulla. Tietoja käytetään myös palkkarakennetilaston sekä ansiotasoindeksin tuottamiseen.