Tilläggstjänster för kommuner

Uppgifter som kommunerna rapporterat i databastjänsten

Uppgifter om ekonomi och verksamhet som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen har sammanställts i en egen databas. Uppgifterna har samlats in i samband med datainsamlingarna för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.