XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forskning och utveckling vid universiteten

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om forskning och utveckling vid universiteten insamlas uppgifter om forsknings- och utvecklingsverksamhetens anställda, utgifter, finansieringskällor och investeringar samt stipendier för FoU-verksamhet. Data om personalens tidsanvändning samlas vart 3-5 år.

I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer.

Statistikföringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten grundar sig på EU-kommissionens förordning om vetenskaps- och teknologistatistik (nr 995/2012).

Datainsamlingen påbörjas årligen i februari. Tidsfristen för datainsamlingen är i april.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla universitet.

Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Universitetens FoU-material sammanslås med företagens och den offentliga sektorns FoU-material, för att FoU-verksamheten ska kunna undersökas som helhet.

Uppgifterna används för uppföljning och analysering av utvecklingen av satsningarna på forsknings- och utvecklingsverksamhet inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet, både i Finland och utomlands. Uppgifterna kan också användas för forskningsändamål.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen