XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Till vad används statistiken i samhället?

De insamlade uppgifterna används för framställning av statistik över betalningsbalansen och statistik över utlandsställningen samt statistik över direktinvesteringar. Dessutom utnyttjas uppgifterna vid sammanställandet av nationalräkenskaperna.