XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Mihin syntyviä tilastoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään maksutasetilaston sekä ulkomaisen varallisuusaseman tilaston laadintaan ja ulkomaisten suorien sijoitusten tilaston laadintaan. Lisäksi tietoja hyödynnetään kansantalouden tilinpidon laadinnassa.