XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Miten ja milloin yritykset valitaan BOPQ-kyselyyn?

Yritykset valitaan tiedonantajiksi Tilastokeskuksen otantamenetelmällä kalenterivuotta edeltävän vuoden syksyllä. Tilastokeskus lähettää ilmoituksen kirjeitse raportointivelvolliselle viimeistään raportointivuoden tammikuussa.

Mihin kyselyn tietoja käytetään?                                                            

Tietoja käytetään Suomen, euroalueen ja EU-alueen maksutase-, rahoitus- ja taloustilastojen laadintaan erityisesti Tilastokeskuksessa, Euroopan keskuspankissa ja Eurostatissa.

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen yksikön tietoja.