XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

När publiceras resultaten?

Resultaten publiceras tio månader efter utgången av statistikåret.

Till vad används statistiken i samhället?

Betalningsbalansen och utlandsställningen används vid analysering av landets externa balans. Uppgifter om varu- och tjänstehandel kan utnyttjas vid handelspolitiska förhandlingar. Direktinvesteringar i Finland beskriver för sin del hur attraktivt landet är ur utländska investerares synvinkel, medan direktinvesteringar i utlandet beskriver finländska företags expansion till utlandet.