XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Svarsanvisningar

Årsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder, rapportanvisningar (pdf)

Inloggning på datainsamlingsblanketten

Inloggning till Statistikcentralens elektroniska datainsamlingar sker med användar-ID och lösenord som skickas i följebrevet. Ett företag kan ge fullmakt att besvara datainsamligen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med fullmaktskod Delta i datainsamlingar från företag och samfund.

Mera information om Suomi.fi-anvisning

CSV-rapportering

Du kan anmäla datasamlingsblankettens avsnitt 2.2.1 uppgifter med hjälp av tjänsten för filsänding.

CSV-anvisningar och beskrivning av tekniska variabler (pdf)

Följebrev

Årsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder (pdf)

Valuta anvisning

Anvisning, fördelningen på valuta (pdf)